GARA 30 WO | GARA 30 WO/M
GARA 30 WO/C | GARA 30 WO/KL

Germicídny žiarič otvorený

Germicídne žiariče otvorené GARA 30WO a GARA 30WO/M dezinfikujú priestor vrátane vzduchu a všetkých povrchov UV-C svetlom počas prevádzkového kľudu. V priebehu dezinfekcie sa v miestnosti nemôžu zdržiavať osoby ani zvieratá. Prístroje GARA30WO a GARA30WO/M sú vybavené externým časovačom do zásuvky, vďaka čomu sa prístroj automaticky zapína a vypína bez potreby zásahu človeka. GARA 30WO sa upevňuje na stenu zvislo alebo vodorovne. GARA 30WO/M je mobilná verzia vybavená praktickým stojanom na kolieskach, s možnosťou ľahkého premiestnenia prístroja do miestnosti, kde je potrebné dezinfikovať prostredie. GARA 30WO/KL s kĺbovým úchytom sa umiestňuje pod strop, umožňuje tzv. nepriame ožarovanie pod uhlom natočenia v požadovanom smere. GARA 30WO/C a GARA 30WO/KL sú typové prevedenia bez časovača, s pripojením na elektrický okruh a ovládané vypínačom.

Technické parametre:
Zdroj UVC (253,7nm) trubica 30W, bezozónová
Životnost germicídnej trubice 18000 hodín
Nominálne napätie 230V/50 Hz
Výkon 35W | IP krytie IP20
Povrchová úprava strieborná, prášková technol.
Prívodná šnúra s vidlicou dĺžka 3m, 5 m
Extérny časovač ET (GARA 30WO, GARA 30WO/M) nastavenie 7 prevádzkových intervalov /7 dní
Rozmer prístroja 1050 x 105 x 50 mm

Hmotnosť:
GARA 30WO 3 kg
GARA 30WO/M - mobilný 6 kg
GARA 30WO/C 2 kg
GARA 30WO/KL 3 kg

Poznámka:
Čas expozície ( prevádzka prístroja ) je potrebné posúdiť individuálne berúc do úvahy pracovný čas a charakter užívateľského zariadenia ( napr. v zariadeniach, v čase zvýšeného výskytu mikroorganizmov a baktérii, prípadne zvýšeného pohybu osôb sa doporučuje prevádzku prístroja predĺžiť na 6-12 hodín.

Doporučený čas expozície pre miestnosť (4mx5mx3m ) 2-4 hod./2 x denne
GARA 5x30WK/M

Germicídna veža

Germicídna veža GARA 5x30WK/M predstavuje v portfóliu germicídnych žiaričov najvyššiu radu, ktorá dezinfikujú prostredie UV-C svetlom. Prevádzka 5 - tich germicídnych výbojok, umiestnených panoramaticky v zornom uhle 360 stupňov, zabezpečuje vysokú intenzitu pôsobenia v rovnakom čase. Slúži na dezinfekciu plôch aj vzduchu v priestoroch bez prítomnosti osôb, v krátkom časovom intervale sa dosiahne účinný a efektívny stupeň dezinfekcie, aj na priebežnú dezinfekciu vzduchu bez prerušenia prác, čiže za prítomnosti ľudí v dezinfikovanom priestore. Sú vybavené citlivým pohybovým senzorom pre bezpečnú ochranu osôb pred nežiadúcim pôsobením UV-C svetla, v prípade náhodného vstupu v čase prevádzky. Ovládanie a spustenie do prevádzky je voliteľné, podľa aktuálnej potreby užívateľa, buď manuálne pomocou vypínačov zapnutia a vypnutia alebo diaľkovým ovládačom s možnosťami nastavenia požadovaných časových intervalov prevádzky s automatickým zapnutím a vypnutím.

Technické parametre:
Zdroj UVC (253,7nm) trubica 5x30W, bezozónová
Životnost germicídnej trubice 18000 hodín
Nominálne napätie 230V/50 Hz
Výkon 200W | IP krytie IP20
Povrchová úprava nerezová oceľ
Prívodná šnúra s vidlicou dĺžka 3m, 5 m
Diaľkový ovládač 12 nastavení časových intervalov prevádzky
Rozmer prístroja 1800x250x300mm
Objem preventilovaného vzduchu 50 - 150 m3

Hmotnosť:
GARA 5x30WK/M 18 kg

Poznámka:
Čas expozície ( prevádzka prístroja ) je potrebné posúdiť individuálne berúc do úvahy pracovný čas a charakter užívateľského zariadenia ( napr. v zariadeniach, v čase zvýšeného výskytu mikroorganizmov a baktérii, prípadne zvýšeného pohybu osôb sa doporučuje prevádzku prístroja predĺžiť na 6-12 hodín.

Doporučený čas expozície 1-3 hod./2 x denne
GARA 5x30 WK/M
GARA 30 WO
GARA 30 WU | GARA 30 WU/M

Germicídny žiarič uzavretý

Uzavreté germicídne lampy GARA 30WU a GARA 30WU/M dezinfikujú vzduch v priestore UV-C svetlom, zdrojom, ktorého je germicídna trubica, uložená v kovovom kryte so vstupným a výstupným otvorom a výkonným ventilátorom, zabezpečujúcom účinnú ventiláciu vzduchu za kratšiu časovú jednotku. Nevyžaruje škodlivé žiarenie do priestoru, preto je možné prevádzkovať aj za prítomnosti osôb a zvierat. Zapínať a vypínať sa môžu ručne t.j. pre prípad okamžitého spustenia a zastavenia dezinfekcie extérnym časovačom alebo zabudovaným časovačom, ktoré zabezpečia automatické zapnutie a vypnutie prístroja vo vopred nadefinovanom čase. GARA 30WU je germicídny dezinfekčný prístroj, ktorý sa upevňuje na stenu. GARA 30WU/M je vybavený praktickým stojanom na kolieskach, čo umožňuje presúvanie prístroja na miesto potreby.

Technické parametre:
Zdroj UVC (253,7 nm) trubica 30W, bezozónová
Životnost germicídnej trubice 18000 hodín
Nominálne napätie 230V/50 Hz
Výkon 60W | IP krytie IP20
Povrchová úprava nerezová oceľ
Prívodná šnúra s vidlicou dĺžka 3m, 5m
Extérny časovač ET nastavenie 7 prevádzkových intervalov /7 dní
Interný časovač IT 8 prevádzkových intervalov /16 kombinácii dní
Rozmer prístroja 1170x90x30mm
Objem preventilovaného vzduchu 50 – 100 m3

Hmotnosť:
GARA 30WU 6 kg
GARA 30WU/M - mobilný 9 kg

Poznámka:
Čas expozície ( prevádzka prístroja ) je potrebné posúdiť individuálne berúc do úvahy pracovný čas a charakter užívateľského zariadenia ( napr. v zariadeniach, v čase zvýšeného výskytu mikroorganizmov a baktérii, prípadne zvýšeného pohybu osôb sa doporučuje prevádzku prístroja predĺžiť na 6-12 hodín.

Doporučený čas expozície pre miestnosť (4mx5mx3m ) 2-4 hod./2 x denne
GARA 30 WU
GARA 2x30 WK | GARA 2x30WK/M

Germicídny žiarič kombinovaný

Germicídne lampy GARA 2x30WK a GARA 2x30WK/M sú hybridmi, ktoré je možné využiť na dezinfekciu priestorov a povrchov v čase prevádzkového kľudu aj počas prevádzkovej doby. Takéto technické riešenie je kombináciou otvorených a uzavretých germicídnych lámp. Má tri úrovne prevádzky. Otvorená časť- dezinfekcia plôch počas prevádzkového kľudu zariadenia, uzavretá časť dezinfekcia vzduchu počas prevádzkovej doby zariadenia a súčasná prevádzka otvorenej a uzavretej časti prístroja, ktorá zabezpečí časovo efektívnu a účinnú dezinfekciu priestoru a plôch zariadenia. Prístroj je možné uviesť do prevádzky manuálne pomocou vypínačov alebo automaticky použitím diaľkového ovládača s naprogramovanými časovými intervalmi. GARA 2x30WK prevedenie s upevnením na stenu. GARA 2x30WK/M prevedenie mobilné, vďaka praktickému stojanu na kolieskach sa ľahko premiestňuje, čím je možné využiť prístroj vo viacerých prevádzkových intervaloch v rôznych miestnostiach.

Technické parametre:
Zdroj UVC ( 253,7 nm ) trubica 30W, bezozónová
Životnost germicídnej trubice 18000 hodín
Nominálne napätie 230V/50 Hz
Výkon 90W | IP krytie IP20
Povrchová úprava nerezová oceľ
Prívodná šnúra s vidlicou dĺžka 3m, 5m
Diaľkový ovládač 12 nastavení časových intervalov prevádzky
Rozmer prístroja 1250x110x160mm
Objem preventilovaného vzduchu 50 – 100 m3

Hmotnosť:
GARA 2x30WK 9 kg
GARA 2x30WK/M - mobilný 12 kg

Poznámka:
Čas expozície ( prevádzka prístroja ) je potrebné posúdiť individuálne berúc do úvahy pracovný čas a charakter užívateľského zariadenia ( napr. v zariadeniach, v čase zvýšeného výskytu mikroorganizmov a baktérii, prípadne zvýšeného pohybu osôb sa doporučuje prevádzku prístroja predĺžiť na 6-12 hodín.

Doporučený čas expozície 1-3 hod./2 x denne
GARA 2x30 WK
 
 
 

Všeobecné informácie

V praxi sú pre dezinfekciu vzduchu a povrchu miestností najviac preferované prístroje pod názvom germicídne UV-C žiariče. Tie využívajú na dezinfekciu žiarenie UV-C, časť ultrafialového žiarenia svetla o vlnovej dĺžke 253,7 nm. Táto časť UV spektra slnečného svetla sa na zemi nevyskytuje. Je pohlcovaná atmosférou. Mikroorganizmy nie sú na jeho vplyv prispôsobené a pôsobením dochádza k narušeniu bunkových štruktúr DANN dôsledkom čoho jednoduché mikroorganizmy hynú. Vo všeobecnosti sa germicídne žiariče delia v závislosti na spôsobe pôsobenia v priestore : priamo ( otvorené, bez prítomnosti osôb ) a nepriamo ( uzatvorené, za prítomnosti osôb).

V prípade otvorených žiaričov GARA 30WO silná intenzita počas krátkej doby má ten istý účinok ako pôsobenie žiarenia slabšej intenzity počas dlhšej doby. Intenzita žiarenia klesá so štvorcom vzdialenosti. Aby bola dezinfekcia v bežnej ambulancii ( 4 x 5 x 3m) účinná mal by byť použitý jeden prístroj s expozičným časom 2 - 4 hodiny denne. Automatickú prevádzku prístroja zabezpečuje časovač, umožňujúci navoliť prevádzkové časy expozície dennej požiadavky. Prístroj môže byť doplnený svetelnou LED diódou, ktorá slúži ako indikácia pre kontrolu ubehnutých prevádzkových hodín germicídnej trubice.

V prípade uzavretých žiaričov (GARA 30WU), činnosť prístroja je založená na princípe prirodzenej cirkulácie vzduchu v miestnosti. Vzduch otvormi a ventilátorom umiestneným v spodnej časti je nasávaný, plynule preteká v tuneli okolo germicídnej trubice a hornými mriežkami je vysatý von. Týmto spôsobom UV-C žiarenie produkované germicídnou trubicou likviduje baktérie a vírusy vo ventilovanom vzduchu. Intenzita germicídnej trubice 30W s horúcou katódou pri zdroji predstavuje 90 mikrowattov za sekundu z jedného metra na centimeter štvorcový a expozičné časy na túto vzdialenosť vychádzajú veľmi krátke a dezinfekcia v aktívnej zóne prebehia veľmi účinne.

V prístroji je intenzita žiarenia vo vzdialenosti len 0.1m od zdroja veľmi vysoká a postačuje aj krátky expozičný čas. Aby bola dezinfekcia vzduchu v bežnej ambulancii ( 4 x 5 x 3 m) účinná mal by byť použitý jeden prístroj s nepriamym ožarovaním s expozičným časom 4 - 8 hodiny denne. Z bezpečnostných dôvodov germicídne žiariče GARA sú kompletované germicídnymi trubicami 30W (značky PHILIPS, OSRAM), ktoré nie je možné zameniť alebo použiť v bežných svietidlách. Filtračné sklo výbojky potlačuje žiarenie vlnovej dĺžky 185 nm, ktoré vyvoláva tvorbu ozónu. Ochranný vnútorný povlak výbojky obmedzuje degradáciu UV-C žiarenia. V priebehu prevádzky postupne klesá intenzita UV-C žiarenia. Po 8000 hodinách prevádzky klesne cca na 80% pôvodného výkonu a je potrebné ju vymeniť.

UV-C žiarenie neprechádza matnými nepriehľadnými materiálmi, ale ani obyčajným sklom. To tvorí pre neho spoľahlivú prekážku. Germicídne žiarenie je ľudským okom neviditeľné. Viditeľné je modré svetlo, ktoré je iba vedľajším viditeľným produktom. UV-C žiarenie má negatívny účinok na ľudský organizmus a rastliny. I malá dávka ožiarenia môže pri zasiahnutí oka vyvolať zápal spojiviek a pri vyšších dávkach i ťažko poškodiť zrak. UV-C žiarenie má tiež negatívny vplyv na plastové povrchy, tie ich pôsobením žltnú. UV-C žiarenie pôsobí len ak je prístroj zapnutý. Po vypnutí je hneď možný voľný pohyb okolo prístroja. Prístroj by sa mal prednostne využívať v čakárňach, lekárskych ambulanciach , predškolských zariadeniach a všade tam, kde sú v rámci populácie rozšírené bakteriálne infekcie a hrozí zvýšené nebezpečenstvo prenosu zárodkov medzi osobami na základe tzv. kvapôčkovej infekcia (kašeľ, kýchanie). Trvalé používanie prístroja by malo byť obmedzené na vyššie popísané situácie, pretože vzduch s nízkym obsahom zárodkov oslabuje vlastný telesný obranný systém a dosiahne sa opak účelu, čo nie je v záujme individuálnej ochrany zdravia.